Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Algemeen bestuursvergadering hWh

donderdag 13 januari 2022

16:30 - 17:30
Locatie

Zoom

Voorzitter
P.H.W.M. Daverveldt

Agendapunten

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

    De kaderbrief 2023 is door het AB hWh op 2 december 2021 vastgesteld. Wel zijn een aantal suggesties meegegeven om de kaderbrief aan te scherpen en richting gegeven voor de ontwerpbegroting 2023. Het AB heeft het DB gemandateerd om de kaderbrief 2023 op genoemde punten aan te scherpen. Het DB biedt u de versie met wijzigingen zichtbaar aan ter kennisgeving. Na de vergadering zal de definitieve versie worden verzonden aan de AB’s van de waterschappen.

  5. 7
    Rondvraag en sluiting