Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Algemeen bestuursvergadering hWh

donderdag 25 april 2024

13:30 - 15:30
Locatie

Het Waterschapshuis, ruimte 1.30

Voorzitter
P.H.W.M. Daverveldt

Uitzending

Agendapunten

 1. 0
  Het maken van een groepsfoto
 2. 1

 3. 2

  Tijdens de presentatie zal ook aandacht worden besteed aan de update van het huidige Koersplan hWh. Bijgaand vindt u daarom ter informatie in bijlage 2a het Koersplan hWh 2018.

 4. 3
  Financiën
 5. 3.1

  Bijlagen:
  3.1a Voorstel vaststelling jaarrekening 2023
  3.1b Jaarrekening 2023
  3.1c Accountantsverslag 2023
  3.1d Aanbiedingsbrief bij controle verklaring 2023
  3.1e Voorstel 4e begrotingswijziging 2023


  In de onderstaande link kunt u vinden ter informatie:
  · Bestuursrapportage 2023-3
  · Projectverantwoording 2023-3
  Link voor de bestuursrapportage en projectverantwoording 2023-3

 6. 3.2

  Bijlage: 
  3.2a Reactienota Zienswijzen

 7. 3.3

  Bijlagen: 
  3.3a Voorstel geactualiseerde begroting 2024
  3.3b Geactualiseerde begroting 2024

 8. 3.4

  Bijlagen: 
  3.4a Voorstel begroting 2025
  3.4b Begroting 2025

 9. 4
  Juridisch
 10. 4.1

  Bijlagen: 
  4.1a Voorstel vaststelling Gemeenschappelijke Regeling het Waterschapshuis
  4.1b Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling het Waterschapshuis

 11. 4.2

  4.2a Voorstel informatieverordening
  4.2b Informatieverrodening hWh 2024 (Ter vaststelling)
  4.2c Regeling informatiebeheer hWh 2024 (Ter kennisgeving)

 12. 5

  Bijlagen: 
  5a Oplegger toezichtrapportage 
  5b Brief bij toezichtrapportage informatie- en archiefbeheer
  5c Toezichtrapportage het Waterschapshuis over het jaar 2023

 13. 6

  Bijlage:
  6a Concept verslag 23 november 2023

 14. 7
  Rondvraag en Sluiting